PRESENT SIMPLE

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności stałych, rutynowych lub zdarzeń ogólnie uważanych za prawdziwe. Można go również użyć opisując czynności, które odbędą się w przyszłości, a zwłaszcza gdy opisujemy rozkłady zajęć, rozkłady jazdy, rozkłady lotów, harmonogramy.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + czasownik (+ -s/-es tylko w 3 os. l.p.) + reszta zdania

Mary likes oranges. (Marysia lubi pomarańcze.)
Michael and Kate live in Cracow. (Michał i Kasia mieszkają w Krakowie.)


Zdania przeczące:

podmiot + don't (lub doesn't w 3 os.l.p.) + czasownik + reszta zdania

Don't i doesn't to formy skrócone, pełne to do not i does not.

Mary doesn't like oranges. (Marysia nie lubi pomarańczy.)
Michael and Kate don't live in Cracow. (Michał i Kasia nie mieszkają w Krakowie.)


Zdania pytające:

Do (lub Does w 3. os. l.p.) + podmiot + czasownik + reszta zdania

Does Mary like oranges? (Czy Marysia lubi pomarańcze?)
Do Michael and Kate live in Cracow? (Czy Michał i Kasia mieszkają w Krakowie?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik kończy się na -o, -x, -sh, -ch, -s to wówczas w 3 os. l.p. w zdaniach twierdzących dodajemy -es.

He goes to the cinema every Monday. (On chodzi do kina co poniedziałek.)

2. Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + -y wtedy w 3 os. l.p. w zdaniach twierdzących -y zamieniamy na -i oraz dodajemy -es.

My child cries very often. (Moje dziecko bardzo często płacze.)

3. Następujące czasowniki zazwyczaj występują w czasie Present Simple:

- Czasowniki określające zmysły: feel, hear, smell...
- Czasowniki określające uczucia, emocje: hate, love, dislike...
- Czasowniki związane z wiedzą, wiarą: think, mean, forget...
- Pozostałe: seem, cost...

OKOLICZNIKI CZASU:


always (zawsze)
usually (zazwyczaj)
often (często)
sometimes (czasami)
rarely, seldom (rzadko)
never (nigdy)
once a week/year/day...(raz w tygodniu/roku/dziennie)
on Fridays, in winter...(w piątki, zimą)
every day/year/month...(każdego dnia/roku/ miesiąca)
at the weekend(w weekend)
in the mornings/afternoons/evenings(rankami, popołudniami, wieczorami)