PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności dziejących się w chwili mówienia o nich, czynności tymczasowych, zaplanowanych czynności przyszłych mających odbyć się w niedalekiej przyszłości i dokładnie określonym czasie oraz procesu dokonującego się przez dłuższy czas.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + czasownik "to be" (am, is lub are) + czasownik + -ing + reszta zdania

Mary is eating breakfast now. (Marysia je teraz śniadanie.)
Michael and Kate are watching TV at the moment. (Michał i Kasia oglądają w tej chwili telewizję.)


Zdania przeczące:

podmiot + czasownik "to be" (am, is lub are) + not + czasownik + -ing + reszta zdania

Mary is not eating breakfast now. (Marysia nie je teraz śniadania.)
Michael and Kate are not watching TV at the moment. (Michał i Kasia teraz nie oglądają w tej chwili telewizji.)


Zdania pytające:

Czasownik "to be" (am, is lub are) + podmiot + czasownik + -ing + reszta zdania

Is Mary eating breakfast now? (Czy Marysia je teraz śniadanie?)
Are Michael and Kate watching TV at the moment? (Czy Michał i Kasia oglądaja w tej chwili telewizję?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing.

She is sitting next to Monica just now. (Właśnie teraz ona siedzi obok Moniki.)

2. Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + -e wtedy -e wyrzucamy oraz dodajemy -ing.

My child is writing (od write) a letter to her friend now. (Moje dziecko pisze teraz list do swojej przyjaciółki.)

3. Jeżeli czasownik kończy się jedną samogłoską + -l wtedy -l podwajamy i dodajemy -ing.

Sarah is travelling a lot this year. (Sara dużo podróżuje w tym roku.)

4. Jeżeli czasownik kończy się na -ie wówczas -ie zamieniamy na -y i dodajemy -ing.

Peter and Anna are lying (od lie) under his bed. (Piotr i Ania leżą pod jego łóżkiem.)

5. Następujące czasowniki zazwyczaj nie występują w czasie Present Simple:

- Czasowniki określające zmysły: feel, hear, smell...
- Czasowniki określające uczucia, emocje: hate, love, dislike...
- Czasowniki związane z wiedzą, wiarą: think, mean, forget...
- Pozostałe: seem, cost...

OKOLICZNIKI CZASU:


now (teraz)
right now, just now (właśnie teraz)
at the moment (w tym momencie/chwili)
at present (obecnie)
this year/week (w tym roku/tygodniu)
tonight (dziś wieczorem)
tomorrow (jutro)
next week/month (w przyszłym tygodniu/miesiącu)