PAST CONTINUOUS

CZAS PRZESZŁY CIĄGŁY NIEDOKONANY

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności, które działy się przez jakiś czas w przeszłości i nie wiemy czy się zakończyły. Tłumacząc zdania w czasie Past Continuous na język polski należy pamiętać, aby użyć niedokonanej formy czasownika.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + czasownik "to be" w formie przeszłej (was lub were) + czasownik + -ing + reszta zdania

Yesterday at 5 o'clock Thomas was reading a newspaper. (Wczoraj o 5 Tomasz czytał gazetę. -> nie wiemy czy skończył ją czytać)
They were playing the piano in the morning. (Rano oni grali na pianinie. -> nie wiemy czy skończyli już grać)


Zdania przeczące:

podmiot + czasownik "to be" w formie przeszłej (was lub were) + not + czasownik + -ing + reszta zdania

Yesterday at 5 o'clock Thomas was not reading a newspaper. (Wczoraj o 5 Tomasz nie czytał gazety.)
They were not playing the piano in the morning. (Rano oni nie grali na pianinie.)


Zdania pytające:

Czasownik "to be" w formie przeszłej (was lub were) + podmiot + czasownik + -ing + reszta zdania

Was Thomas reading a newspaper yesterday at 5? (-> w pytaniach okoliczniki czasu najlepiej przenieść na koniec zdania) (Czy wczoraj o 5 Tomasz czytał gazetę?)
Were they playing the piano in the morning? (Czy oni rano grali na pianinie?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing.

My dog was running all day yesterday. (Mój pies biegał wczoraj cały dzień.)

2. Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + -e wtedy -e wyrzucamy oraz dodajemy -ing.

Paul and Martha were decorating (od decorate) a birthday cake last night. (Paweł i Marta ostatniej nocy dekorowali tort urodzinowy.)

3. Jeżeli czasownik kończy się jedną samogłoską + -l wtedy -l podwajamy i dodajemy -ing.

I was travelling a lot last summer. (Ostatniego lata dużo podróżowałam.)

4. Jeżeli czasownik kończy się na -ie wówczas -ie zamieniamy na -y i dodajemy -ing.

A cat was lying (od lie) on a table. (Kot leżał na stole.)