PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

CZAS PRZESZŁY DOKONANY I NIEDOKONANY

1. Czasu Past Simple można użyć kilkakrotnie w tym samym zdaniu jeśli kilka czynności wydarzyło się jedna za drugą i były to czynności dokonane.

Barbara got up, ate breakfast and went to work. (Barbara wstała, zjadła śniadanie i poszła do pracy.)

2. Czasu Past Continuous można użyć kilkakrotnie w tym samym zdaniu jeśli kilka czynności odbywało się w tym samym czasie w przeszłości.

Barbara was playing the piano while Jacob and his sister were singing. (Barbara grała na pianinie podczas gdy Jakub i jego siostra śpiewali.)

3. Czasu Past Simple i Past Continuous można użyć w tym samym zdaniu jeśli jedno zdarzenie zakłócało drugie. Zdarzenie zakłócające wyrażamy w czasie Past Simple, a zdarzenie zakłócane w czasie Past Continuous. A prościej: czynność krótszą wyrażamy w Past Simple, a dłuższą w Past Continuous.

I was having dinner when the phone rang. (Jadłam obiad kiedy zadzwonił telefon. -> Obiad je się dłużej niż dzwoni telefon. Dzwonek telefonu zakłócił posiłek.)
I saw a strange man while I was going to the cinema with my friends. (Zobaczyłem dziwnego mężczyznę podczas gdy szedłem do kina z przyjaciółmi. -> Zauważenie kogoś jest czynnością krótszą w porównaniu do drogi do kina.)


UWAGA


Po wyrazach while (podczas gdy) i as (kiedy) używamy czasu Past Continuous.