PRESENT PERFECT SIMPLE

CZAS TERAŹNIEJSZO-PRZESZŁY PROSTY

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności, które zaczeły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej lub niedawno się zakończyły, a ich skutki widoczne są w teraźniejszości. Nie jest dokładnie określony czas kiedy czynność miała miejsce.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + have/has + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

She has just seen a ghost. (Ona właśnie zobaczyła ducha.)
Kelly and her friend have watched 'Gone with the wind' so they can tell you about it. (Kelly i jej przyjaciółka obejrzały 'Przeminęło z wiatrem', więc mogą Ci o nim opowiedzieć.)


Zdania przeczące:

podmiot + have/has + not + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

She has not seen a ghost yet. (Ona jeszcze nie widziała ducha.)
Kelly and her friend have not watched 'Gone with the wind' yet. so they can't tell you about it. (Kelly i jej przyjaciółka nie obejrzały jeszcze'Przeminęło z wiatrem', więc nie mogą Ci o nim opowiedzieć.)


Zdania pytające:

have/has + podmiot + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

Has she seen a ghost yet? (Czy ona już widziała ducha?)
Have Kelly and her friend watched 'Gone with the wind' yet? (Czy Kelly i jej przyjaciółka obejrzały już 'Przeminęło z wiatrem'?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik regularny kończy się na -e to wówczas w zdaniach twierdzących dodajemy -d. W pozostałych przypadkach do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed.

2. Jeżeli czasownik regularny kończy się spółgłoską + -y wtedy w zdaniach twierdzących -y zamieniamy na -i oraz dodajemy -ed.

3. Jeżeli czasownik regularny jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ed.

OKOLICZNIKI CZASU:


 • for (od, przez) → występuje na końcu zdania; odpowiada na pytanie jak długo.

 • She hasn't seen her for 5 months. (Ona nie widziała jej przez 5 miesięcy.)

 • since (od) → występuje na końcu zdania; odpowiada na pytanie od kiedy.

 • I haven't been in Warsaw since I was a child. (Nie byłem w Warszawie od dzieciństwa.)

 • so far (jak dotąd, do tej pory) → występuje na końcu zdania.

 • Bart has read ten books so far. (Jak dotąd Bartek przeczytał 10 książek.)

 • already (już) → występuje w zdaniach twierdzących między have/has a czasownikiem.

 • We have already eaten breakfast. (My już zjedliśmy śniadanie.)

 • just (właśnie, przed chwilą) → występuje między have/has a czasownikiem.

 • John has just phoned. (Właśnie dzwonił Janek.)

 • yet (jeszcze, już) → występuje na końcu zdania w pytaniach i przeczeniach.

 • Have you painted your room yet? (Pomalowałeś już swój pokój?)
  I haven't painted my room yet. (Nie pomalowałem jeszcze mojego pokoju.)

 • recently (ostatnio) → występuje na końcu zdania.

 • They have learnt a hundred new words recently. (Oni ostatnio nauczyli się 100 nowych słówek.)

 • lately (ostatnio) → występuje na końcu zdania.

 • Rob has written a book lately. (Robert ostatnio napisał książkę.)

 • ever (kiedykolwiek) → występuje w pytaniach między podmiotem a czasownikiem.

 • Have you ever eaten a snail? (Czy jadłeś kiedykolwiek ślimaka?)

 • never (nigdy) → występuje w zdaniach twierdzących między have/has a czasownikiem dając przeczenie.

 • We have never seen a squirrel. (Nigdy nie widzieliśmy wiewiórki.)

 • how long (jak długo) → występuje na początku zdania.

 • How long have you been in England? (Jak długo byłeś w Anglii?)

 • before (zanim, przedtem, wcześniej) → występuje w pytaniach na końcu zdania.

 • I have never fed ducks before. (Nigdy wcześniej nie karmiłem kaczek.)

 • this morning/month/year/... (tego ranka/miesiąca/roku/...) → występuje na końcu zdania.

 • I have bought two dresses this morning. (Tego ranka kupiłam 2 sukienki.)