THE INDEFINITE ARTICLE

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY

W języku angielskim występują 2 przedimki nieokreślone "a" i "an".

Przedimków nieokreślonych używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej lub przed strukturą przymiotnik + rzeczownik policzalny w l.p., gdy:

 • wspominamy o kimś lub o czymś po raz pierwszy,

 • She has got a dog. (Ona ma psa)
  We bought an umbrella yesterday.


 • nie mamy na myśli jednej konkretnej rzeczy lub osoby z wielu,

 • I need a new car. (Potrzebuję nowy samochód. - jakikolwiek samochód)
  Buy me an apple. (Kup mi jabłko. - jakiekolwiek)


 • przed nazwami zawodów.

 • My uncle is a doctor. (Mój tata jest lekarzem.)
  John was an architect. (Jan był architektem).


  Przedimka "a" używamy, gdy rzeczownik w mowie zaczyna się od spółgłoski.

 • a cat
 • a university

 • Przedimka "an" używamy, gdy rzeczownik w mowie zaczyna się od samogłoski.

 • an onion
 • an hour