THE DEFINITE ARTICLE

PRZEDIMEK OKREŚLONY

W języku angielskim przed rzeczownikami występuje róznież przedimek określony "the".

THE używamy:


 • Jeżeli mamy na myśli konkretną osobę lub rzecz (z wielu).

 • Give him the red pen. (Daj mu czerwone pióro. - np. a wszystkie są niebieskie, a tylko jedno jest czerwone),
  Can you see the woman with long hair? (Widzisz kobietę z długimi włosami? - np. a pozostałe mają krótkie włosy)


 • Gdy wspominamy o kimś lub o czymś po raz kolejny (drugi, trzeci,...).

 • I have got a dog. (Mam psa. - pierwszy raz o nim wspominamy i daltego używamy przedimka nieokreślonego "a")
  The dog is big. (Pies jest duży. - drugi raz o mówimy o psie i dlatego tym razem używamy przedimka określonego "the")


 • Przed nazwami rzeczy unikatowych.

 • the Earth (Ziemia),
  the Pyramids (Piramidy),
  the Sun (Słońce)


 • Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu najwyższym.

 • the best singer (najlepszy piosenkarz),
  sing the most beautifully (śpiewać najpiękniej)


 • Przed nazwami mórz, oceanów, rzek i pustyń.

 • the Black Sea (Morze Czarne),
  the Indian Ocean (Ocean Indyjski),
  the Vistula (Wisła),
  the Sahara Desert (Sahara)


 • Przed nazwami grup wysp, łańcuchów górskich i państw w liczbie mnogiej.

 • the Azores (Azory),
  the Alps (Alpy),
  the Netherlands (Holandia)


 • Przed nazwami narodowości jeśli odnosimy się do całego narodu.

 • The Chinese invented paper. (Chińczycy wynaleźli papier)

 • Przed nazwiskami, gdy mówimy o całej rodzinie (wówczas do nazwiska dodajemy na końcu literkę "-s" tworząc liczbę mnogą).

 • The Smiths lived in Cracow 2 years ago. (Kowalscy mieszkali w Krakowie 2 lata temu)

 • Przed nazwami hoteli, kin, restauracji, teatrów i gazet.

 • the Ritz,
  the Times,
  the National Theatre


 • Przed nazwami instrumentów muzycznych.

 • the trumpet (trąbka),
  the guitar (gitara)


  THE nie używamy:


 • Przed imionami i nazwiskami, nazwami ulic, wysp, gór, miast, państw i kontynentów.

 • Charlie Brown,
  High Street,
  Corsica,
  Mt. Everest,
  Warsaw,
  Poland,
  Europe


 • Przed nazwami dni tygodnia i miesięcy.

 • on Friday,
  in October


 • Przed rzeczownikami policzalnymi w l.m. i niepoliczalnymi, gdy mówimy o czymś ogólnie.

 • Dogs are friendly animals. (ogólnie Psy to przyjacielskie zwierzęta.)

 • Przed pojęciami abstrakcyjnymi (nie da się ich przedstawić za pomocą przedmiotu).

 • love (miość),
  hope (nadzieja)


 • Przed nazwami magazynów, sportów, gier, kolorów i języków (jeżeli nie występuje po nich słowo language).

 • tennis,
  red,
  English


 • Przed nazwami parków, skwerów i jezior.

 • Central Park,
  Trafalgar Square


 • Przed nazwami posiłków, czyli breakfast, lunch, dinner, supper.

 • I eat breakfast every day.

 • Przed wyrazami hospital, school, university, church, work, home, bed, prison jeżeli korzystamy z tych miejsc w celu do jakiego zostały stworzone (czyli jesteśmy w szkole, aby się uczyć; jesteśmy w szpitalu, aby wyzdrowieć; itd).

 • She was very tired so she went to bed. (Ona była bardzo zmęczona, więc poszła spać)