-ING FORM

CZASOWNIK Z -ING

Czasowników z kończówką -ing używamy:

 • Po czasownikach wyrażających preferencje: like (lubić), dislike (nie lubić), love (kochać), hate (nienawidzić), enjoy (lubić), prefer (woleć), adore (uwielbiać), itd.

 • Tom dislike singing. He prefers dancing. (Tomek nie lubi śpiewać. On woli tańczyć.)

 • Po czasownikach wyrażających początek lub koniec: begin (zaczynać), start (zaczynać), stop (skończyć, przestać), finish (skończyć), continue (kontynuować), itd

 • Jack finished playing computer games 5 minutes ago. (Jacek skończył grać w gry na komputerze 5 minut temu.)

 • Po czasownikach: avoid (unikać), forgive (wybaczać), imagine (wyobrażać sobie), remember (pamiętać), practise (ćwiczyć), suggest (sugerować), mind (mieć coś przeciwko), keep (zatrzymać), itd.

 • Daniel practises swimming every day. (Daniel codziennie ćwiczy pływanie.)

 • Po wyrażeniach: can't help (nie móc przestać), can't stand (nie znosić), it's no good (nie jest dobrze), How/What about...?, look forward to (nie móc się doczekać), itd.

 • I can't stand drinking milk. (Nie mogę znieść picia mleka.)

 • Po przyimkach.

 • They are thinking about getting married. (Oni myślą o ślubie.)

 • Jako podmiot zdania (rzeczownik odczasownikowy).

 • Drinking milk is good for your health. (Picie mleka jest dobre dla Twojego zdrowia.)

UWAGA


Po czasowniku STOP może wystąpić pełny lub "goły" bezokolicznik, ale wówczas zmienia się znaczenie zdania.

Sandra stopped smoking. (Sandra przestała palić. - rzuciła palenie)
Sandra stopped to smoke. (Sandra zatrzymała się, żeby zapalić. - przestała coś robić, żeby zapalić.)