RELATIVE CLAUSES

ZDANIA PRZYDAWKOWE

DEFINING RELATIVE CLAUSES (zdania przydawkowe określające):


Stanowią integralną część zdania, czyli nie mogą zostać opuszczone. Nie są oddzielone przecinkami. Dzięki nim uzyskujemy informacje, które pomagają zidentyfikować osobę lub rzecz o której jest mowa. Są poprzedzone przez zaimki względne lub przysłówki.


ZAIMKI PRZYKŁADY
LUDZIE who/that The man who/that is sitting on the bench is my uncle Mike.
(Mężczyzna, który siedzi na ławce to mój wujek Mike.)
ZWIERZĘTA, RZECZY which/that The dog which/that is running across the street is mine.
(Pies, który biegnie przez ulicę jest mój.)
DOBYTEK, RZECZY DO NAS NALEŻĄCE whose The girl whose umbrella I found is here.
(Dziewczyna, której parasol znalazłem jest tutaj.)
MIEJSCA where The place where I met my wife is beautiful.
(Miejsce w którym poznałem moją żonę jest piękne.)


UWAGA


Who, which i that mogą zostać pominięte jeżeli odnoszą sie do dopełnienia zdania, a nie do podmiotu.

The teacher who/that teaches me French is very nice. (Nauczyciel, który uczy mnie francuskiego jest miły. - nie można tu pominąć who/that)
The teacher (who/that) I hate is Mr Smith. (Nauczycielem, którego nienawidzę jest pan Kowalski. - tu można pominąć who/that)


Whose i where nigdy nie może zostać pominięte.


NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES (zdania przydawkowe nieokreślające = opisowe):


Nie stanowią integralnej części zdania, czyli można je pominąć. Są oddzielone przecinkami. Dzięki nim uzyskujemy dodatkowe informacje o osobie lub rzeczy o której mówimy. Bez tych dodatkowych informacji zdanie nadal ma sens. Zdania przydawkowe nieokreślające są również poprzedzone przez zaimki względne lub przysłówki, które nie mogą być pominięte.


ZAIMKI PRZYKŁADY
LUDZIE who My sister, who is very beautiful, works in a bank.
(Moj siostra, który jest piękna, pracuje w banku.)
ZWIERZĘTA, RZECZY which The cheetah, which is the fastest animal in the world, can be seen in Africa.
(Geparda, który jest najszybszym zwierzęciem na świecie, można zobaczyć w Afryce.)
DOBYTEK, RZECZY DO NAS NALEŻĄCE whose Szymborska, whose poems are wonderful, lives in Poland.
(Szymborska, której wiersze są wspaniałe, mieszka w Polsce.)
MIEJSCA where The National Gallery, where you can see beautiful paintings, is in London.
(Galeria Narodowa, w której możesz zobaczyć piękne obrazy, jest w Londynie.)