IMPERATIVE

TRYB ROZKAZUJĄCY

 • Tryb rozkazujący tworzymy w następujący sposób:

 • czasownik + reszta zdania

  Tidy your room. (Posprzątja pokój.)
  Be careful! (Bądź ostrożny!)


 • Jeżeli chcemy czegoś zakazać używamy nastepującej konstrukcji:

 • Don't + czasownik + reszta zdania

  Don't go to the cinema. (Nie idź do kina.)
  Don't cry. (Nie płacz.)


 • Jeżeli chcemy by nasz rozkaz zabrzmiał uprzejmiej możemy na końcu dodać "please".


 • Speak in English, please! (Proszę mówić po angielsku.)
  Open your books, please. (Proszę otworzyć książki.)