VERBS WITH TWO OBJECTS

CZASOWNIKI Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI

Następujące czasowniki mogą mieć 2 dopełnienia, dopełnienie bliższe (osoba lub rzecz) i dopełnienie dalsze (zazwyczaj osoba):
 • buy - kupić
 • give - dać
 • lend - pożyczać
 • offer - oferować, proponować
 • sell - sprzedawać
 • send - wysyłać
 • show - pokazać
 • teach - uczyć (kogoś)


 • Najpopularniejsza struktura zdania z 2 dopełnieniami jest natępująca:

 • rzeczownik + czasownik + dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe

  Tom gave Sarah a car. (Tomek dał Sarze samochód.)
  Mike buys his wife flowers every day. (Mike codziennie kupuje swojej żonie kwiaty.)


 • Istnieje też inna konstrukcja w której dopełnienia są zamienione kolejnością:

 • rzeczownik + czasownik + dopełnienie bliższe + to/for + dopełnienie dalsze

  Tom gave a car to Sarah. (Tomek dał samochód Sarze.)
  Mike buys flowers for his wife every day. (Mike codziennie daje kwiaty swojej żonie.)


 • Jeżeli dopełnienie bliższe i dalsze to zaimki wówczas musimy użyć drugiej struktury (z to i for).

 • Tom gave it to her (Tomek dał to jej.)
  Mike buys them for her every day. (Mike kupuje je codziennie swojej żonie.)