SOME / ANY / NO / EVERY

KILKA, TROCHĘ / JAKIEŚ, ŻADNE / ŻADNE / KAŻDA

 • some + rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w l.mn. (some używamy tylko w zdaniach twierdzących i gdy składamy propozycje).


 • I have some milk in the fridge. ( W lodówce mam trochę mleka)
  There are some pears in this basket. (W tym koszyku są jakieś gruszki)
  Would you like some tea? (=propozycja -> Napijesz się herbaty? / Czy chciałbyś trochę herbaty?)
  Can I have some juice? (=propozycja -> Czy mogę dostać trochę soku? / Czy mogę prosić o trochę soku?)


 • any + rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w l.mn. (any używamy tylko w zdaniach pytających i przeczących).


 • Is there any mineral water in the fridge? (Czy w lodówce jest jakaś woda mineralna?)
  Has Martha got any sisters? (Czy Marta ma jakieś siostry?)


 • no (=not any) + rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w l.mn. (no używamy tylko w zdaniach twierdzących).


 • There are no eggs in the fridge. = There are not any eggs in the fridge. (W lodówce nie ma żadnych jajek.)
  We have no brothers. = We have not any brothers. (Nie mamy żadnych braci.)


 • every + rzeczownik policzalny w l.poj.


 • Every family in Poland has got a dog. (Każda rodzina w Polsce ma psa.)