HOW MUCH / HOW MANY / MUCH / MANY /
A LOT OF / LOTS OF / A LITTLE / A FEW


 • How much (=ile) + rzeczowniki niepoliczalne:
 • How much money did you find yesterday? (Ile znalazłeś wczoraj pieniędzy?)

 • How many (=ile) + rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej:
 • How many books do you read every year? (Ile książek czytasz w roku?)

 • Much (=dużo, wiele) / A little (trochę, nieco) + rzeczowniki niepoliczalne:
 • She hasn't got much money. (Ona nie ma dużo pieniędzy.)
  She has got a little money. (Ona ma trochę pieniędzy.)

 • Many (=dużo, wiele) / A few (kilka, parę) + rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej:
 • These women buy many skirts every month. (Te kobiety co miesiąc kupują dużo spódnic.)
  Matthew has got a few friends. (Mateusz ma kilkoro przyjaciół.)

 • A lot of / Lots of (=dużo, wiele) + rzeczowniki niepoliczalne lub policzalne w liczbie mnogiej:
 • Formy a lot of używamy w mowie i w piśmie, natomiast forma lots of używana jest tylko w mowie.

  Kevin gave his girlfriend a lot of presents for her birthday. (Kevin dał swojej dziewczynie dużo prezentów na urodziny.)
  My horse ate lots of sugar yesterady. (Mój koń zjadł wczoraj dużo cukru.)