POSSESSIVE CASE

FORMA DZIERŻAWCZA RZECZOWNIKÓW

Forma dzierżawcza rzeczowników służy do pokazania, że coś należy do człowieka lub zwierzęcia. Odpowiada na pytania zaczynające się od słowa czyje (whose).

Whose is that car? (Czyj jest tamten samochód?) It's Michael's. (Michała.)
Whose car is that? (Czyj jest tamten samochód?) It's Kate's. (Kasi.)

ZASADY:


 • rzeczownik w liczbie pojedyńczej + 's


 • Tom's car is blue. (Samochód Tomka jest niebieski.)

 • rzeczowniki w liczbie mnogiej (regularne) + '


 • The boys' bikes are new. (Rowery chłopców są nowe.)

 • rzeczownik w liczbie mnogiej (nieregularne) + 's


 • The children's toys are on the table. (Zabawki dzieci są na stole.)

 • dwoje lub więcej osób posiadających tę samą rzecz + 's (tylko do ostatniej osoby)


 • These are John and Margaret's babies. (To są dzieci Jana i Małgorzaty. ->ich wspólne.)

 • dwoje lub więcej osób posiadających różne rzeczy + 's (do każdej osoby)


 • These are John's and Mary's babies. (To są dzieci Jana i Małgorzaty. -> Jan ma swoje dzieci, a Małgorzata swoje.)

  UWAGA


  Rzeczowniki regularne to rzeczowniki od których liczbę mnogą tworzy się dodając -s lub -es.
  Rzeczowniki nieregularne to rzeczowniki, od których liczbę mnogą nie tworzy się dodając końcówki. Wyrazów tych trzeba nauczyć się na pamięć, np.
  a child (dziecko) - children (dzieci).