FUTURE CONTINUOUS

Czasu tego używamy wyrażając czynności, które będą wykonywane przez jakiś czas w przyszłości w dokładnie określonym momencie w przyszłości; zaplanowane lub spodziewane zdarzenia mające odbyć się w przyszłości; uprzejme zapytania, gdy chcemy sie dowiedzieć co ktoś już zdecydował i nie chcemy na te decyzje wpływać.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + will + be + czasownik + -ing + reszta zdania

Anna and Kate will be climbing up the highest mountain in the world in two weeks. (Za 2 tygodnie Ania i Kasia będą się wspinały na najwyższą górę na świecie.)
My sister will be exercising from nine to eleven tomorrow. (Moja siostra będzie ćwiczyła jutro od 9.00 do 11.00.)


Zdania przeczące:

podmiot + will + not + be + czasownik + -ing + reszta zdania

will + not = won't

Anna and Kate will not be climbing up the highest mountain in the world in two weeks. (Za 2 tygodnie Ania i Kasia nie będą się wspinały na najwyższą górę na świecie.)
My sister will be exercising from nine to eleven tomorrow. (Moja siostra nie będzie ćwiczyła jutro od 9.00 do 11.00.)


Zdania pytające:

Will + podmiot + be + czasownik + -ing + reszta zdania

Will Anna and Kate be climbing up the highest mountain in the world in two weeks? (Czy za 2 tygodnie Ania i Kasia będą się wspinały na najwyższą górę na świecie?)
Will my sister be exercising from nine to eleven tomorrow? (Czy moja siostra będzie ćwiczyła jutro od 9.00 do 11.00?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing.

running

2. Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + -e wtedy -e wyrzucamy oraz dodajemy -ing.

baking (od bake)

3. Jeżeli czasownik kończy się jedną samogłoską + -l wtedy -l podwajamy i dodajemy -ing.

travelling

4. Jeżeli czasownik kończy się na -ie wówczas -ie zamieniamy na -y i dodajemy -ing.

dying (od die)

WYRAZY CHARAKTERYSTYCZNE:


  • all day/night/month ...(cały dzień/noc/miesiąc... )

  • between (pomiędzy)

  • at noon/twelve o'clock(w południe/o 12.00)

  • from... to... (od... do...)

  • in a minute/two days/three years...(za minutę/2 dni/3 lata...)

  • this time tomorrow/next week (o tej porze jutro/za tydzień)

  • tomorrow (jutro)

  • on Thursday (w czwartek)