FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności, które będą trwały przez jakiś czas do pewnego momentu w przyszłości lub przed inną czynnością, która na się odbyć w przyszłości.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + will + have + been + czasownik + -ing + reszta zdania

We will have been living in Athens for five years by October. (Do października będziemy mieszkać w Atenach przez 5 lat.)
By that time Joe will have been learning maths for six hours. (Do tego czasu Joe będzie uczył się matematyki przez 6 godzin.)


Zdania przeczące:

podmiot + will + not + have + been + czasownik + -ing + reszta zdania

will + not = won't

We will not have been living in Athens for five years by October. (Do października nie będziemy mieszkać w Atenach przez 5 lat.)
By that time Joe won't have been learning maths for six hours. (Do tego czasu Joe nie będzie uczył się matematyki przez 6 godzin.)


Zdania pytające:

Will + podmiot + have + been + czasownik + -ing + reszta zdania

Will we have been living in Athens for five years by October? (Czy do października będziemy mieszkać w Atenach przez 5 lat?)
Will Joe have been learning maths for six hours by that time? (Czy do tego czasu Joe będzie uczył się matematyki przez 6 godzin?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing.

running

2. Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + -e wtedy -e wyrzucamy oraz dodajemy -ing.

baking (od bake)

3. Jeżeli czasownik kończy się jedną samogłoską + -l wtedy -l podwajamy i dodajemy -ing.

travelling

4. Jeżeli czasownik kończy się na -ie wówczas -ie zamieniamy na -y i dodajemy -ing.

dying (od die)

WYRAZY CHARAKTERYSTYCZNE:


  • by (do)

  • by the time (do czasu gdy)

  • before (zanim)