NEWS ARCHIVE

Archiwum wiadomo?ci

06.04.2013

Four new exercises in DOWNLOAD ZONE
(Cztery nowe ćwiczenia do ?ciągnięcia):
GRAMMAR:
- Future tenses
- Past Simple of have got
- Verbs with two objects
VOCABULARY:
- Dates

06.02.2011

Four new online exercises:
VOCABULARY:
- Body parts,
- family members,
- rooms,
- places.

25.11.2010

Ten new exercises in DOWNLOAD ZONE
(Dziesięć nowych ćwiczeń w DOWNLOAD ZONE):
GRAMMAR:
verbs:
- Future Simple, to be going to and Present Continuous
- Past Perfect Simple vs Past Perfect Continuous
nouns:
- Countable vs uncountable nouns
pronouns:
- Subject pronouns
- Object pronouns
- Possessive pronouns
- Reflexive pronouns
- Relative pronouns
- Possessive adjectives
- Quantifiers: Some - Any - No - Every

10.05.2010

Konkurs zakończony.
Zobacz wyniki

25.04.2010

Od dzi? do 09 maja trwa w naszym serwisie konkurs z nagorodami.
Zapraszamy do wzięcia udziału.

21.02.2010

Five new exercises in DOWNLOAD ZONE
(Pięć nowych ćwiczeń w DOWNLOAD ZONE):
- GRAMMAR: Present Simple 2, Conditionals.
- VOCABULARY: What time is it?, What's the time? .
- SPECIAL OCCASIONS: Halloween.

20.02.2010

Some categories were added to the section 'EXERCISES'.
(Dodano kilka kategorii w dziale ĆWICZEŃ)

09.01.2010

Bierzemy udział w WIELKIEJ ORKIESTRZE CWIĄTECZNEJ POMOCY
Możecie wylicytować MIESIĄC REKLAMY na naszej stronie.
Official GOCC 2008 Auctions website.Buy or sell anything - you can also help this way

Every year we take part in the Great Orchestra of Christmas Charity. This year it plays for children with cancer diseases. You can buy a banner on our site, which will be displayed for a month. More information about GOCC you can find here.

24.12.2009

Merry Christmas and a Happy New Year
Dodano do ?ciągnięcia ćwiczenia z tekstami kolęd po angielsku, w których należy uzupełnić brakujące wyrazy.

13.12.2009

Kolejne ćwiczenia do ?ciągnięcia w Download Zone:
1. It's Christmas time,
2. Prepositions of time,
3. Present & Past Tenses,
4. Pronouns,
5. Articles; Some/Any,
6. A/An.

01.12.2009

W dziale Online Exercises zostały uaktualnione linki.
Teraz można je ?ciągać z dwóch niezależnych >ródeł: wrzuta.pl i chomikuj.pl

Dodatkowo 3 nowe ćwiczenia:
1. Modal verbs,
2. Indefinite pronouns - a/an - some/any,
3. Passive voice.

27.07.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
1. There is vs There are,
2. There was vs There were,
3. Zerowy tryb warunkowy,
4. The - zero article,
5. A - an - the,
6. Zdania z dwoma dopełnieniami.

06.06.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
1. Future Simple vs to be going to,
2. So vs such,
3. How vs what.

23.05.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
1. Ćwiczenia sprawdzające znajomo?ć czasów Future Simple i Present Perfect Continuous,
2. Ćwiczenia sprawdzające znajomo?ć 2 i 3 trybu warunkowego,
3. Ćwiczenie z zastosowaniem wyrażenia to be going to.

27.04.2009

Nowo?ci w dziale Grammar:
Opis zastosowania oraz budowa zdań następujących czasów:
1. Future Simple.
2. Future Continuous.
3. Future Perfect Simple.
4. Future Perfect Continuous.
5. Past Perfect.

22.03.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
1. Ćwiczenie sprawdzające umiejętno?ć zastosowania czasownika modalnego have to, not have to,
2. Ćwiczenie polegające na wybraniu wła?ciwego zaimka nieokre?lonego (np. something, nothing, anything, ...),
3. Ćwiczenie sprawdzające znajomo?ć angielskich przysłów i powiedzeń,
4. Ćwiczenie sprawdzające znajomo?ć nazw sklepów.

21.03.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
2 ćwiczenia sprawdzające umiejętno?ć zastosowania czasowników modalnych:
- should, shouldn't,
- must, mustn't.

09.03.2009

Trwający od 18.II.2009 do 08.III.2009 konkurs został zakończony.
Prawidłowa odpowied> to TIME IS MONEY.
Wyniki konkursu.

Nowo?ć w dziale Download Zone:
1. Proverbs - kilka ćwiczeń związanych z przysłowiami i powiedzeniami.

01.03.2009

W Download Zone dodano podgląd plików do ?ciągania.
Dodatkowo 3 nowe pliki:
1. Changing nouns/verbs into adjectives;
2. At the hypermarket;
3. Prices and types of shops.

W dalszym ciągu trwa nasz konkurs z nagrodami.

17.02.2009

Nowo?ci w dziale Download Zone:
1. Present Perfect;
2. Reported Speech.

A ponadto Konkurs z nagrodami.

03.02.2009

Strona główna została przebudowana. Dodali?my:
1. Wyszukiwarkę, którą można przeszukać zasoby naszej strony, jak i całego internetu.
2. System komentarzy; zachęcamy do wyrażania opinii, sugestii, problemów związanych z funkcjonowaniem strony.
3. Newsletter; do wyboru jako kanał RSS lub w formie e-maila.

27.01.2009

Nowo?ci w dziale Online Exercises:
1. Past Simple vs Present Perfect (2 ćwiczenia);
2. Past Simple vs Past Perfect (2 ćwiczenia);
3. 1 tryb warunkowy;
4. A / an / the / - (3 ćwiczenia);
5. One - ones - another - another one (2 ćwiczenia);
6. And - but;
7. So - because;
8. Przymiotniki i ich przeciwieństwa (3 ćwiczenia).

Nowo?ci w dziale Download Zone:
1. African animals - krzyżówka;
2. A / an / the / -;
3. Przymiotniki i ich przeciwieństwa;
4. And - but - so - because - too;
5. One - ones - another - another one;
6. Present Perfect vs Past Simple;
7. Past Perfect vs Past Simple;
8. Present Perfect;

12.01.2009

Na stronę została dodana prosta wyszukiwarka, za pomocą której będzie łatwiej znale>ć interesujące Was rzeczy.

11.01.2009

Dział Exercises został podzielony na dwie czę?ci: Online exercises oraz Download Zone, skąd można ?ciągnąć ćwiczenia zrobione w Wordzie.

29.12.2008

W dziale Exercises sze?ć nowych ćwiczeń sprawdzających umiejętno?ć użycia czasownika to be w czasie tera>niejszym i przeszłym i czasownika to have w czasie tera>niejszym i przeszłym. Ponadto ćwiczenie sprawdzające znajomo?ć czasu Past Continuous oraz quiz.

14.12.2008

W dziale Exercises dwa ćwiczenia sprawdzające umiejętno?ć przekształcania rzeczowników w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą oraz ćwiczenie sprawdzające zastosowanie wyrazów since i for.

10.12.2008

W dziale Exercises kolejne ćwiczenie polegające na przekształceniu zdań w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej.

09.12.2008

W dziale Exercises nowe ćwiczenie polegające na przekształceniu zdań w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej.

05.12.2008

W dziale Exercises 5 nowych ćwiczeń:
1. ćwiczenie sprawdzające znajomo?ć czasu Present Perfect,
2. ćwiczenie polegające na wstawieniu czasownika "to be" w odpowiedniej formie w czasie Present Simple,
3. ćwiczenie sprawdzające umiejętno?ć przekształcania zdań w stronie czynnej na zdania w stronie biernej,
4. ćwiczenie sprawdzające umiejętno?ć zamiany rzeczowników na zaimki osobowe,
5. ćwiczenie polegające na ułożeniu poprawnych wyrażeń w formie dzierżawczej rzeczowników
(dopełniacz saksoński).

W dziale Links pojawił się banner razem z kodem do mojej strony.

26.11.2008

W dziale Exercises 3 nowe ćwiczenia:
1. ćwiczenie sprawdzające umiejętno?ć zastosowania przyimków czasu (at, in, on),
2. ćwiczenie polegające na wstawieniu czasowników w odpowiedniej formie w czasie Past Simple,
3. ćwiczenie polegające na dobraniu wła?ciwych doczepek pytających.

25.11.2008

W dziale Exercises 2 nowe ćwiczenia sprawdzające umiejętno?ć zastosowania wyrazów too i enough oraz czasownika to be w czasie Past Simple.

20.11.2008

Jak niektórzy pewnie zauważą strona zmieniła wygląd. Mam nadzieję, że odmieniona strona każdemu się spodoba. Pojawiły się dwa nowe działy, czyli Exercises, w którym znajdziecie ćwiczenia do zrobienia online lub skopiowania i wydrukowania oraz Links, gdzie można znale>ć linki i bannery do różnych fajnych stron. Je?li chcesz zamie?cić mój banner na swojej stronie lub odwrotnie - napisz maila.

06.11.2008

W dziale Grammar informacje o formie dzierżawczej rzeczowników oraz o much, many, how much, how many, a little, a few.

31.10.2008

W dziale Grammar informacje o czasie Present Perfect Simple.

30.10.2008

W dziale Grammar informacje o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych oraz wyja?nienia dotyczące użycia some, any, no, every.

29.10.2008

W dziale Grammar informacje na temat kiedy w jednym zdaniu możemy wyrazić kilka czynno?ci w czasie Past Simple i/lub Past Continuous.

23.10.2008

W dziale Grammar informacje o czasie Past Simple.

22.10.2008

W dziale Grammar informacje o czasie Past Continuous.